معرفي كادر مدیریت و معاونین دبيرستان صلحا

نام مسئولیت تصویر
مهندس محمدحسین میرهادی مدیرمجتمع فرهنگی صلحا
دکتر خسرو داودی مدیر دبیرستان دوره اول و دوم
مرتضی حاج عبدالعلی مدیر مالی مجتمع
منصور محمد معاون آموزشی دبیرستان دوره اول
سید امیرعلی صدرنیا معاون آموزشی دبیرستان دوره دوم
 

كادر آموزشی و فرهنگی تمام وقت دبيرستان صلحا

 
نام
مسئوليت تصوير نام مسئوليت تصوير
علي محمدبيگي معلم راهنمای پایه هفتم محمد آشور
معلم راهنمای پایه دهم
محمدحسین ربیعیان معلم راهنمای پایه هشتم جناب آقای نوری
معلم راهنمای پایه یازدهم
حمید خلوصی معلم راهنمای پایه نهم محمدصادق ثبات معلم راهنمای پایه دوازدهم
پوریا فیاض نکو مسئول فرهنگی دوره اول ناصر ملکوتی نظامت دوره دوم
جواد آقامحمدي نظامت دوره اول حمید وارسیان مشاور امور مذهبی
آرش آقابابائی رایانه و فناوری اطلاعات محمد طاهری یکتا مسئول پروژه و پویش
محمدحسین وارسیان کتابخانه دوره اول و دوم احمد آقامحمدی سمعی بصری
سید ابراهیم رضازاده انتشارات  حمید رضایی انتشارات
          ​​