معرفي كادر مدیریت و معاونین دبيرستان صلحا

نام مسئولیت تصویر
مهندس میرهادی مدیرمجتمع صلحا
دکتر خسرو داودی مدیر دبیرستان دوره اول و دوم
مرتضی حاج عبدالعلی مدیر مالی مجتمع
منصور محمد معاون آموزشی دبیرستان دوره اول
حمید وفانژاد معاون اجرایی دوره اول و دوم
 

كادر آموزشی و فرهنگی تمام وقت دبيرستان صلحا

 
نام مسئوليت تصوير نام مسئوليت تصوير
علي محمدبيگي معلم راهنمای پایه هفتم سید پیام ناطقی معلم راهنمای پایه دهم
 ​
پوریا فیاض نکو معلم راهنمای پایه هشتم امير بهي زاد مشرف
معلم راهنماي پايه یازدهم
حمید خلوصي معلم راهنماي پايه نهم محمدصادق ثبات معلم راهنماي پايه دوازدهم
جواد آقامحمدي نظامت دوره اول ناصر ملكوتي نظامت دوره دوم
حمید وارسیان مشاور امور مذهبی محمد طاهري يكتا
مسئول پويش و پروژه
آرش آقابابائی
رایانه و فناوری اطلاعات
محمدتقی رستمی نیا
پرورشی دوره اول
محمدحسین وارسیان کتابخانه دوره اول و دوم احمد آقامحمدي سمعی و بصری
علی پیروزروان دستیار آموزش دوره اول محمدرضا رضایی انتشارات
علي پيروزروان دستيار معلم راهنمای پایه دهم محمد آشور دستيار معلم راهنماي پایه دوازدهم
محمد مهدی جوراستی
دستيار معلم راهنماي پایه هشتم