معرفي كادر مدیریت و معاونین دبيرستان صلحا

نام مسئولیت تصویر
مهندس محمدحسین میرهادی مدیرمجتمع فرهنگی صلحا
دکتر خسرو داودی مدیر دبیرستان دوره اول و دوم
مرتضی حاج عبدالعلی مدیر مالی مجتمع
منصور محمد معاون آموزشی دبیرستان دوره اول
امیر بهی زاد معاون آموزشی دبیرستان دوره دوم
 

كادر آموزشی و فرهنگی تمام وقت دبيرستان صلحا

 
نام
مسئوليت تصوير نام مسئوليت تصوير
علي محمدبيگي معلم راهنمای پایه هفتم سید امیرعلی صدرنیا
معلم راهنمای پایه دهم
پوریا فیاض نکو معلم راهنمای پایه هشتم محمدصادق ثبات
معلم راهنمای پایه یازدهم و دوازدهم
حمید خلوصي معلم راهنماي پايه نهم ناصر ملکوتی نظامت دوره دوم
جواد آقامحمدي نظامت دوره اول حمید وارسیان مشاور امور مذهبی
آرش آقابابائی
رایانه و فناوری اطلاعات
محمد طاهری یکتا
مسئول پروژه و پویش
محمدحسین وارسیان کتابخانه دوره اول و دوم محمدتقی رستمی پرورشی دوره اول
علی پیروزروان دستیار آموزش دوره اول احمد آقامحمدی سمعی بصری
محمد آشور  دستیار معلم راهنمای پایه یازدهم و دوازدهم مهدی وحیدیان فر دستیار معلم راهنمای پایه یازدهم و دوازدهم
محمد مهدی جوراستی
دستيار معلم راهنماي پایه یازدهم و دوازدهم سید ابراهیم رضازاده انتشارات