ساختار دبيرستان صلحا

 

كادر تمام وقت دبيرستان صلحا

 
نام مسئوليت رزومه تصوير نام مسئوليت رزومه تصوير
علي محمدبيگي معلم راهنمای پایه هفتم كليك  پوریا فیاض نکو معلم راهنمای پایه هشتم  کلیک  ​
حامد مسكوب مسئول فرهنگی كليك امير بهي زاد مشرف
معلم راهنماي پايه
دوازدهم
كليك
حمید خلوصي معلم راهنماي پايه نهم كليك محمدصادق ثبات معلم راهنماي پايه یازدهم كليك
جواد آقامحمدي نظامت دوره اول كليك ناصر ملكوتي نظامت دوره دوم كليك
محمدرضا رضائی انتشارات   محمد طاهري يكتا
مسئول پويش و پروژه
كليك
سيد پيام ناطقي
معلم راهنمای پایه دهم
كليك محمدحسين وارسيان
كتابخانه دوره اول و دوم
كليك
محمدتقي رستمي مسئول پرورشی كليك احمد آقامحمدي سمعی و بصری كليك
حميد پورجعفري كانون زبان كليك آرش آقابابايي رايانه و فن‌آوري اطلاعات كليك
علي پيروزروان دستيار آموزش كليك محمد آشور دستيار معلم راهنماي پایه دهم كليك
محمد مهدی
جوراستی
دستيار معلم راهنماي پایه نهم كليك   محمدرضا باریده
دستيار معلم راهنماي پایه دوازدهم
 
   
مهدی وحیدیان فر
دستيار معلم راهنماي پایه یازدهم
 
كليك          
 

معرفي كادر دبيرستان صلحا

نام مسئولیت رزومه تصویر
مهندس میرهادی مدیرمجتمع صلحا  
دکتر خسرو داودی مدیر دبیرستان دوره اول و دوم  
مرتضی حاج عبدالعلی مدیر مالی مجتمع  
منصور محمد معاون آموزشی دبیرستان دوره اول  
امیرعلی صدرنیا معاون آموزشی دبیرستان دوره دوم  
دکتر محمد نیرو معاون پژوهشی دبیرستان  
 
حمید وفانژاد    
معاون اجرایی دبیرستان
                                 
  
 

روابط عمومی دبيرستان صلحا

نام مسئوليت رزومه تصوير
محمود جعفري روابط عمومي كليك
آقای رضایی روابط عمومي كليك