ساختار دبيرستان صلحا  
 
     
 
كادر تمام وقت دبيرستان صلحا  
 
نام مسئوليت رزومه تصوير نام مسئوليت رزومه تصوير
علي محمدبيگي معلم راهنمای پایه هفتم كليك  پوریا فیاض نکو معلم راهنمای پایه هشتم  کلیک  ​
حامد مسكوب مسئول فرهنگی كليك امير بهي زاد مشرف
معلم راهنماي پايه
یازدهم
كليك
حمید خلوصي معلم راهنماي پايه نهم كليك محمدصادق ثبات معلم راهنماي پايه دوازدهم كليك
جواد آقامحمدي نظامت دوره اول كليك ناصر ملكوتي نظامت دوره دوم كليك
محمدرضا رضائی انتشارات   محمد طاهري يكتا
مسئول پويش و پروژه
كليك
سيد پيام ناطقي
معلم راهنمای پایه دهم
كليك حسين وارسيان
كتابخانه دوره اول
كليك
محمدتقي رستمي مسئول پرورشی كليك احمد آقامحمدي سمعی و بصری كليك
حميد پورجعفري كانون زبان كليك آرش آقابابايي رايانه و فن‌آوري اطلاعات كليك
علي پيروزروان دستيار آموزش كليك محمد آشور دستيار معلم راهنماي نهم كليك
علیرضا محمدزاده دستيار معلم راهنماي دهم كليك        
محمد علي نقدي
دستيار معلم راهنماي
پیش دانشگاهی
كليك        
 
     
 
معرفي كادر دبيرستان صلحا  
نام مسئولیت رزومه تصویر
مهندس میرهادی مدیرمجتمع صلحا  
دکتر خسرو داودی مدیر دبیرستان دوره اول و دوم  
مرتضی حاج عبدالعلی مدیر مالی مجتمع  
منصور محمد معاون آموزشی دبیرستان دوره اول  
امیرعلی صدرنیا معاون آموزشی دبیرستان دوره دوم  
دکتر محمد نیرو معاون پژوهشی دبیرستان  
 
     
 
كادر اجرايي دبيرستان صلحا  
نام مسئوليت رزومه تصوير
آقای وفــــانژاد معاون اجرايي كليك  
محمود جعفري روابط عمومي كليك