کارگاه ها و آزمایشگاه ها

آزمایشگاه فیزیک و زیست شناسی
 
آزمایشگاه شیمی
 
کارگاه رباتیک
 
کارگاه مکانیک
 
کارگاه هنر

کتابخانه و کلاس ها

سایت
سایت رایانه شماره 1
 
سایت رایانه شماره 2
 
 
 
کتابخانه
کتابخانه دوره اول دبیرستان
 
کتابخانه دوره دوم دبیرستان
 
کلاس ها
کلاس های متوسطه اول
دارای میزهای دو نفره با ابعاد 120*60 است که با کنار هم گذاشتن دو میز، یک میز گرد مربعی خواهیم داشت. این ویژگی همراه با چرخدار بودن میزها، امکان تغییر ساختار کلاس را به سرعت و سهولت و با سروصدای حداقل برای انجام فعالیت های گروهی مهیا می کند. در این حال تمامی کلاس ها هوشمند بوده و مجهز به امکانات چندرسانه ای می باشد.
 
کلاس های متوسطه دوم
همانند متوسطه اول است با این تفاوت که با افزایش جثه دانش آموزان، میزها تک نفره با ویژگی های گفته شده است.