کانون زبان

اهداف:

آمادگی دانش آموزان برای آزمون های ورودی به دانشگاه‌ها:

در انتهای دوره تحصیل در دوره دبیرستان دانش آموزان ملزم به شرکت در آزمون های مرودی دانشگاه‌ها نظیر کنکور می باشند که این دوره به طور قابل توجهی به آن ها کمک می کند.

آمادگی دانش آموزان به جهت یافتن مطالب مفید از منابع زبان اصلی جهت ارائه در کلاس ها:

از آنجایی که در کلاس های دانش آموز محور نظیر کلاس های پویش و پروژه  و برخی از کلاسهای درسی دانش آموزان ملزم به ارائه مطالب می باشند می توانند با توجه به سواد زبانی از منابع زبان اصلی استفاده کنند

آمادگی فارغ التحصیلان برای شرکت در آزمون های بین المللی:

پس از گذراندن دوره های پیشرفته زبان آموزان آماده آزمون های معتبر بین المللی نظیر TOFEL و یا IELTS می باشند و دیگر نیازی به شرکت در دوره های زبان ندارند.

ایجاد جایگزین مناسب برای کلاسهای زبان خارج از مدرسه:

بدلیل بسیاری از موسسات موجود فاقد کتب با شرایط متطابق بر فرهنگ اسلامی و ایرانی می باشند موسسه کانون زبان ایران(ILI) با تدوین کتب مناسب با فرهنگ اسلامی یکی از مناسب ترین اتخاب برای مدرسه می باشد

اعطای گواهی معتبر زبان:

اگر فارغ التحصیلان ملزم به ارائه گواهی زبان به موسسات و دانشگاه ها باشند مدرک موسسه کانون زبان ایران(ILI) یکی از معتبر ترین مدارک زبان در ایران می باشد.

روند اجرایی:

این واحد آموزشی به جهت تعلیم زبان انگلیسی با موسسه کانون زبان ایران(ILI) همکاری می کند و موسسه کانون زبان ایران(ILI) با همان روش اجرایی در موسسات خود در این واحد نیز آموزش زبان را به اجرا در می آورد.

آموزش زبان در این واحد در دو گروه نوجوانان و بزرگسالان صورت می پذیرد.

در ابتدا سطح زبانی دانش آموزان پایه هفتم از مقطع دبیرستان دوره اول مشخص شده و سپس آنها در کلاسهای نوجوانان مشغول به تحصیل می شوند که مدت دوره نوجوانان یکسال معادل 4 ترم می باشد که به جهت آمادگی زبان آموزان برای سطح بزرگسالان می باشد.

سپس دانش آموزان پایه هشتم در ابتدای مهر ماه پس از گذراندن یکسال دوره نوجوان تعیین سطح شده و روند یادگیری زبان را در دوره بزرگسالان ادامه می دهند.

دوره بزرگسالان متشکل از 18 ترم از سطح پایه (Basic) تا سطح پیشرفته (Advanced)  می باشد.

سطوح زبان:

Basic 3 ترم - Elementary 3 ترم -PreIntermediate 3 ترم -Intermediate 3 ترم -HiIntermediate 3 ترم -Advanced 3 ترم

هر ترم معادل 21 جلسه 105 دقیقه ای می باشد که در جلسه 21 امتحان نهایی(Final) برگزار می شود.

نمره قبولی در هر ترم 75 می باشد که 60 درصد نمره از نمره کلاسی زبان آموز و 40 درصد از آزمون کتبی نهایی می باشد.