معرفی

در دبیرستان دوره ۲ صلحا دانش آموزانی که توانمند و علاقه مند در حیطه‌های مختلف المپیادهای کشوری باشند با تایید صلاحیت های لازم از سوی معلم راهنما، در کلاس‌های آمادگی برای آزمون های مربوطه حضور پیدا می‌کنند. این کلاس ها در تابستان و در طول سال تحصیلی برگزار می شود. مدرسان این کلاس‌ها عموماً از فارغ التحصیل‌های ممتاز دبیرستان صلحا هستند.
اگرچه مدرسه تاکید یا تبلیغ ویژه‌ای برای این امر صورت نمی‌دهد، لیکن بسیاری از دانش‌آموزان به طور خودانگیخته در این فرایند حضور پیدا می‌کنند و بعضاً نتایج درخور توجهی نیز احراز می‌نمایند. به عنوان مثال در سال تحصیلی جاری دانش‌آموزانی در پایه دهم و سوم دبیرستان در آزمون‌های مربوطه شرکت کرده و برگزیده شدند در تصویر ذیل نمایان است
گفتنی است که دانش‌آموزان علاقمند و برگزیده در دوره یک دبیرستان صلحا نیز در آزمون‌هایی همچون آزمون های المپیاد ریاضی مبتکران یا آزمون‌های کانگورو شرکت می‌کنند.