اخبار  
برگزاری جلسه دهم بینش مطهر
  جلسه دهم بینش مطهر
 

جشن میلاد حضرت زهرا (س)
  میلاد حضرت زهرا(س)

برگزاری بازارچه خیریه باران رحمت
  بازارچه خیریه باران رحمت

برگزاری جلسه نهم بینش مطهر
  جلسه نهم بینش مطهر

نمایشگاه بازی های فکری
  نمایشگاه بازی فکری 6 تا 9 اسفند

اولین همایش گروه تلگرامی آموزش پژوهی صلحا
  اولین همایش آموزش پژوهی صلحا

برگزاری مراسم شهادت حضرت زهرا (س)
  مراسم شهادت حضرت زهرا(س)

برگزاری مراسم دهه فجر
  مراسم دهه فجر

برگزاری هفتمین و هشتمین جلسه بینش مطهر
  برگزاری جلسه 7 و 8 بینش مطهر

برگزاری اردوی شیراز -پایه نهم
  اردوی شیراز-پایه نهم