اسامی پذیرفته‌شدگان در دانشگاه‌ها

 
به فضل پروردگار متعال و زحمت دانش آموزان و اولیای گرامی و دبیران مجموعه فرهنگی صلحا نتیجه قبولی کنکور در سال تحصیلی گذشته به دست آمده است.در زیر به تفصیل، رشته ها و دانشگاه های این عزیزان قرار گرفته است.