دبیرستان دوره اول صلحا

دبیرستان صلحا از دو دهه گذشته با هدف تربیت نیروهای متخصص و متعهد برای نظام جمهوری اسلامی ایران تاسیس گردید.
این مقطع بعد از یک سال از فعالیت دبستان صلحا آغاز به کار کرد. در دبیرستان دوره یک صلحا هریک از پایه های هفتم تا نهم دارای دو کلاس با ظرفیت حدود 60 دانش آموز در هر پایه است.
اغلب دانش آموزان پایه هفتم، فارغ التحصیل‌های مقطع ابتدایی دبستان صلحا هستند.
این امر در سایر پایه ها نیز رخ می‌دهد. بدین ترتیب دانش آموزان از مقطع پیش دبستان امکان حضور در کنار یکدیگر را در طی ۱۳ سال تحصیلی خواهند داشت. به طور طبیعی تعدادی جابه‌جایی در این میان روی می دهد لیکن ارتباط طولانی دانش آموزان با یکدیگر در طی سال های مختلف تحصیلی پیوند و علاقه ماندگار و زایدالوصفی را برای ایشان در پی خواهد داشت.
دانش آموزان در این مقطع علاوه بر دروس رسمی آموزش و پرورش، با حضور در کلاس ‌های انتخابی، تکمیلی و فوق برنامه، به پرورش و پاسخ به دیگر جنبه‌ها از توانمندی‌ها و نیازهای خود خواهند پرداخت.
شرح کامل آموزش‌های تکمیلی و فوق برنامه‌های این مقطع در بخش های دیگر از وب سایت حاضر بیان شده است.

دبیرستان دوره دوم صلحا

دبیرستان دوره دوم صلحا در سه رشته ریاضی، علوم تجربی وعلوم انسانی پذیرای  دانش آموزان دوره اول دبیرستان صلحا و در صورت امکان گزیده ای از داوطلبان می باشد. در دبیرستان دوره دوم نیز همانند دوره اول، هریک از پایه ها دارای یک معلم راهنما و یک دستیار بوده و امور آموزشی و پرورشی دانش آموزان، مورد رصد و پیگیری دقیق قرار می گیرد.
وجود دبیران مجرب و باکسوت در کنار معلمان و دستیاران جوان تر که عموماً از فارغ التحصیل‌های مجموعه هستند، پیوندی از پختگی، تجربه و شادابی را در محیط مدرسه ایجاد می کند. 
در فرهنگ حاکم در دبیرستان صلحا ادب، تکاپو، نشاط، تنوع و آرامش در میان دانش آموزان و همکاران، به طور مشهودی جلوه‌گر است. نظام آموزشی دبیرستان صلحا با استفاده از رویکردهای نوین در فرایند یاددهی-یادگیری، به دنبال رشد علمی عمومی و عمیق فراگیران است که نتایج و افتخارات آزمون ها و مسابقات علمی برون مدرسه ای حاکی از تحقق در خور توجه آن است. با این وصف، توجه به وجوه تربیتی دانش آموزان در سایه سار برنامه های گوناگون فرهنگی و همراهی خانواده ها ترسیمی از برنامه ریزی جامع به منظور رشد همه جانبه فراگیران را نمایان می سازد. دانش آموزان در دبیرستان صلحا تا دو سال بعد از کنکور نیز مورد پشتیبانی و آموزش های مقتضی قرار می گیرند.