اردوهای برون‌استانی

اردوهای برون استانی

اردوهای دبیرستان صلحا چند سالی است که ثابت شده است و طبق یک روال از پیش تعیین شده برای هر پایه شهر و منطقه‌ای را به عنوان پیش فرض مشخص کرده‌ایم که به صورت نمادین در شکل زیر قابل مشاهده است.

چند نکته به عنوان اصل برای اردوها درنظر گرفته شده است.

  1. بچه ها فعالیت‌هایی را تجربه کنند که در مسافرت‌های خانوادگی امکان تجربة آن را ندارند.
  2. تا حد امکان فعالیت‌های خدماتی اردو توسطِ خود دانش آموزان انجام شود تا طعم مسئولیت داشتن را به کام آنها بچشانیم و این موضوع از سال هفتم شروع می شود و تا سال یازدهم به اوج خود می‌رسد تا جایی که اردوی سال دوازدهم کاملاً به عهدة خودِ بچه‌هاست. (از تهیه بلیط و مکانِ اسکان و فعالیت‌های اردو و ....)
  3. فعالیت‌های اردو فقط به زمان، سفر محدود نمی‌گردد بلکه یک گستره‌ای است که باید قبل از سفر شروع شود در سفر به اوج خود برسد و بعد از سفر نیز محصول آن به صورت مستمر برداشت گردد
هر یک از پایه‌ها در هر سال تحصیلی، به یکی از شهر‌ها عزیمت می‌کنند که هم در زیر مشخص شده و هم در نقشه نمایان است:
پایه هفتم شهر تاریخی یزد
پایه هشتم شهر مقدس مشهد
پایه نهم شهر تاریخی شیراز
پایه دهم شهر اصفهان
پایه یازدهم مناطق دفاع مقدس در جنوب
پایه دوازدهم شهر مقدس مشهد
 
 

اردوی یزد-پایه هفتم-1402

اردوی مشهد-پایه هشتم-1402

اردوی شیراز-پایه نهم

اردوی اصفهان دانش‌آموزان دهم