ویژه برنامه چالشی خط قرمز

                                                     
ویژه برنامه خط قرمز گفتگویی چالشی پیرامون مسایل دانش آموزان می باشد. در این گفتگو نمایندگان 3 پایه تحصیلی هفتم، هشتم و نهم به بیان دل مشغولی های خود پیرامون موضوع مطرح شده می پردازند و کارشناس برنامه به بررسی موضوع و پاسخ به سوال های دانش آموزان می پردازد.
 
تیزر ویژه برنامه خط قرمز
 
 
 
تیزر قسمت دوم خط قرمز
 
 
تیزر قسمت سوم خط قرمز