معرفی

کتابخانه دبیرستان صلحا در دو مقطع دبیرستان دوره اول و دوم به صورت جداگانه قرار دارد. فعالیت‌‏های کتابخانه با توجه به تصمیمات جلسات کارگروه‌‏های پرورشی تدوین می‏‌گردد. کتابخانه بجز امانت کتاب، به فعالیت‌‏های دیگری مانند امانت بازی فکری در زنگ‌‏های بازی، برگزاری کلاس‌‏های قرآن و پویش در مکان کتابخانه‌، برگزاری مسابقات کتابخوانی در طول سال  و برگزاری نمایشگاه‌‏های کتاب و اردوی نمایشگاه کتاب می‌‏پردازد.

در کنار کتاب‏‌های متنوع، مجلات متعددی در زنگ‏‌های تفریح برای مطالعه در اختیار دانش‌‏آموزان قرار می‏‌گیرد.

کتابخانه دوره اول بالغ بر 10 هزار  جلد کتاب در اختیار دارد که هر دانش‏‌آموزمی‌‏تواند هر بار یک جلد کتاب را به مدت یک هفته در اختیار داشته باشد و این زمان تا دو هفته قابل تمدید است. هم‏چنین موضوع‌‏بندی کتاب‏‌ها به وسیله نوار رنگی در شیرازه کتاب مشخص گردیده است.

در دوره اول، مسابقاتی با موضوعات مختلف در تابلوهای دیواری برگزار می‏‌گردد که سعی می‏‌شود موضوعات و پاسخ‌‏های آن‏ها به کتا‌ب‏‌ها یا مجلات کتابخانه ارجاع داده شود.

در پایان هر ترم کارنامه مسابقات به همراه کارنامه کتابخوانی هر دانش‌‏آموز به همراه کارنامه درسی به دانش‌‏آموز تقدیم می‏‌گردد.

هم‏چنین در کتابخانه تقسیم‌‏بندی زیر وجود دارد:

  • - قفسه‌‏های کتاب با تنوع موضوعی بالغ بر 30 موضوع
  • - مجلات
  • - کتاب‏‌های «نورسیده»
  • - استند معرفی کتاب

تصاویر کتابخانه دوره اول و دوم