تعامل والدین و مدرسه

نظام تربیتی حاکم بر مؤسسه صلحا، نظام معلم راهنمایی است. در این نظام، شخصیتی به نام معلم راهنما، عهده دار نظارت و هدایت در سه حوزه است: دانش آموزان، معلمان و والدین (البته نظارت و هدایت در زمینه‌هایی که مرتبط با جامعة هدف، یعنی دانش‌آموزان می‌باشد). هر آنچه زمینه رشد و پیشرفت و تعالی یک دانش‌آموز را در این سه حوزه فراهم می‌کند، باید در مورد توجه معلم راهنما باشد. او حلقة واسطِ این سه حوزه به یکدیگر است. پس از مقدمه‌ می توان گفت که  مدل تعامل والدین با مدرسه تنها از یک مسیر صورت می‌گیرد و آن هم معلم راهنماست. در واقع اگر اولیا علاقمند به گفتگو با یکی از معلمین باشند این اتفاق یا با واسطه‌ای به نام معلم راهنما تحقق می‌شود و یا به صلاحدید معلم راهنما و با حضور وی به صورت مستقیم با معلم مورد نظر.

اما در این میان دبیرستان صلحا جهت تعامل بهتر و رسیدن به زبان مشترک در فرایند یادگیری جلساتی را تنظیم کرده است تا والدین رودررو و چهره به چهره هم با معلمان دروس مختلف صحبت کنند و هم از نزدیک در کلاس درس آنها حاضر شوند. بدین منظور در نامه‌ای خطاب به والدین، معلمان مورد ملاقات ایشان مشخص می‌شد و قبل از برگزاری نیز هر یك معلمان، نسبت به والدین ملاقات كننده‌شان نیز آگاه می‌شدند. این جلسات طبق تقویم آموزشیِ مدرسه به اطلاع اولیا می‌رسد و ایشان می‌توانند از این امکان و با هماهنگی قبلی استفاده نمایند.

نمونه تصاویر ملاقات حضوری والدین و دبیران