معرفی کلی

ساختمان دبیرستان صلحا در چهار طبقه همراه با یک طبقه زیرزمین بنا شده است. در قسمت زیرین، چهار سالن ورزشی سرپوشیده فوتبال، والیبال، بسکتبال و ژیمناستیک همراه با دو سالن نمازخانه برای دبیرستان دوره یک و دوره دو وجود دارد. همچنین سالن نمازخانه مقطع ابتدایی همراه با دو کارگاه مکانیک و هنر و سالن غذاخوری تعبیه شده است. در طبقه اول کتابخانه های دبیرستان به تفکیک برای هر که از دو دوره همراه با برخی از دفترهای اداری وجود دارد. طبقه دوم اختصاص به کلاس‌های دانش آموزان دبیرستان دوره اول و طبقه سوم اختصاص به کلاس های متوسطه دوم اختصاص دارد.
در طبقه چهارم، سالن بزرگ اجتماعات رمضان همراه با آزمایشگاه های فیزیک، شیمی و روباتیک قرار دارد. در این طبقه همچنین سالن مطالعه و استراحت دانش آموزان پیش دانشگاهی تعبیه شده است. دانش آموزان رشته تجربی نیز کلاس های ویژه خود را در این طبقه برگزار می کنند. باوجود اینکه مجتمع آموزشی دارای صلحا کلیه مقاطع آموزشی به طور یکپارچه است، لیکن مسیر تردد دانش آموزان مقطع ابتدایی و متوسطه اول و متوسطه دوم هر کدام به صورت مجزا صورت می گیرد و هر کدام از مقاطع مزبور دارای حیاط مستقلی می باشد.