معرفی کلی

ساختمان دبیرستان صلحا در سه طبقه همراه با یک طبقه زیرزمین بنا شده است. در قسمت زیرین، چهار سالن ورزشی سرپوشیده فوتبال، والیبال، بسکتبال و ژیمناستیک همراه با دو سالن نمازخانه برای دبیرستان دوره یک و دوره دو وجود دارد. همچنین سالن نمازخانه مقطع ابتدایی همراه با دو کارگاه کاروفناوری و رباتیک و سالن غذاخوری تعبیه شده است. در طبقه همکف کتابخانه های دبیرستان و دفتر های نظامت به تفکیک برای هر یک از دو دوره و سایت رایانه شماره 1 همراه با برخی از دفترهای اداری وجود دارد. طبقه اول اختصاص به کلاس‌های دانش آموزان متوسطه دوره اول و طبقه دوم  به کلاس های متوسطه دوره  دوم اختصاص دارد.
در طبقه سوم، سالن بزرگ اجتماعات رمضان همراه با سایت رایانه شماره 2 و آزمایشگاه های فیزیک، شیمی و کارگاه هنر قرار دارد. در این طبقه همچنین سالن مطالعه و استراحت دانش آموزان پایه دوازدهم تعبیه شده است. دانش آموزان رشته تجربی نیز کلاس های ویژه خود را در این طبقه برگزار می کنند. باوجود اینکه مجتمع آموزشی صلحا دارای کلیه مقاطع آموزشی به طور یکپارچه است، لیکن تردد دانش آموزان مقطع ابتدایی و متوسطه اول و متوسطه دوم هر کدام به صورت مجزا صورت می گیرد و هر کدام از مقاطع مزبور دارای حیاط مستقلی می باشند.