مشاوره

بخش مشاوره و تربیت دبیرستان صلحا در سال 1388 با مسوولیت آقای دکتر محسن میرمحمدصادقی و همکاری آقای محمدجواد فهیمی فر آغاز به کار کرد. این واحد اهداف زیر را دنبال می‌کند:

  1. سنجش و پایش وضعیت موجود از لحاظ روانی و تربیتی
  2. همکاری با معلمین راهنما در طراحی برنامه های تربیتی و اخلاقی فردی و جمعی برای دانش‌آموزان
  3. مشاوره های فردی و خانوادگی

سنجش و پایش وضعیت:

در این بخش ملاک های سلامت روان، ارتباطات اجتماعی، ارتباط با مدرسه و ... به صورت دوره ای و برحسب نیاز در دبیرستان مورد سنجش قرار می‌گیرند. مواردی که نیاز به مداخله دارند مشخص شده، در ابعاد جمعی و فردی مورد نظر قرار می‌گیرند.

 

طراحی برنامه های تربیتی:

در نظام آموزشی-تربیتی دبیرستان صلحا، معلمان راهنما در هر پایه تحصیلی مسئولیت راهبری فرایندهای تربیتی و حرکت در مسیر اهداف اخلاقی-تربیتی مشخص شده را به عهده دارند. به همین منظور جلسات مستمر هفتگی با حضور معلمین راهنما و گروه مشاوره و تربیت تشکیل میشود تا برنامه های تربیتی، وضعیت موجود دانش آموزان در هر پایه و نقاط قوت و ضعف در این حوزه ها بررسی شود و راهکارهای مناسب تعیین گردد.

 

مشاوره های فردی و خانوادگی:

در بسیاری موارد، دانش آموزان با مسائلی مواجه میشوند که نیاز به مداخلات تخصصی دارد. معلمین راهنما که در ارتباط مستمر با دانش آموزان هستند، با مشورت در خصوص موارد مختلفی که در طول هفته پیش می آید، دانش آموزانی که نیاز به کمک های تخصصی داشته باشند را به گروه مشاوره معرفی میکنند تا خدمات مشاوره تخصصی برای ایشان در نظر گرفته شود. در موارد لازم این خدمات به خانواده ها نیز ارائه می‌شود.