توضیح

امروزه کمتر کسی است که حرارت بازار داغ آموزش زبان‏‌های خارجی را احساس نکرده باشد. مؤسسه‌‏های رنگارنگ و روش‏‌های گوناگون. اما در این میان دبیرستان صلحا برای آموزش قواعد زبان عربی، روشی متفاوت را پیگیری می‏‌کند که چندین سال است در سطح مدارس غیرانتفاعی خوش نام شهر تهران آزموده و پخته‌‏تر شده است.

در این روش آنچه به عنوان پیش‌‏فرض در نظر گرفته می‌‏شود آن است که کوچک‏ترین واحد آموزش و انتقال یک زبان جدید جمله است و نه کلمه. به عبارت دیگر آنچه مفاهیم یک زبان را به مخاطب منتقل می‏‌کند ترکیبی از کلمات به هم پیوسته نیست، بلکه یک جمله به عنوان یک مفهوم مستقل و ارائه می‏‌شود شامل: 4 جلد کتاب و 2 مجموعه "لوحات" است، کتاب الوان 1 لوحه زهیر و صالح و الوان 2 برای سال هفتم، ارائه کتاب الوان 2 و اضواء 1 برای سال هشتم ارائه کتاب اضواء 1 و کتاب اضواء 2 برای سال نهم پیش‌‏بینی شده است. هدف کتاب الوان 1، غربت زدایی از زبان عربی و تقویت مهارت قصدیابی جمله (در مقابل روش مرسوم ترجمه لفظ به لفظ) است.

در کتاب الوان2، جمله سازی به صورت تکرار الگوهای مشخص آموزش داده می‏‌شود. هدف کتاب اضواء 1، آموزش افعالی ثلاثی مجرد معتل و همچنین 2 نوع جمله ظرفیّه و بیانیّه است و همین الگو در کتاب اضواء 2 نیز تکرار می‏‌شود با این تعبیر که افعال ثلاثی مزید معتل به آن اضافه می‌‏شود.

کتاب