معرفی

مجتمع فرهنگی آموزشی صلحا در راستای اهداف راهبردی خود و کیفیت بخشی به فرایند یاددهی یادگیری، دو برنامه کلی در قالب‌‏های نرم‏‌افزاری و سخت‏‌افزاری را در برنامه‏‌های جاری خود، قرار داده است.

الف) در زمینه نرم‏‌افزاری، می‌‏توان به موارد ذیل اشاره کرد:

1- برگزاری کلاس آزمایشگاه فیزیک، شیمی در پایه سوم ( با وجود اینکه در برنامه رسمی وزارت آموزش و پرورش طراحی نشده است.)

2- برگزاری کلاس آزمایشگاه فیزیک، شیمی، زیست‏‌شناسی، زمین‏شناسی و نجوم در پایه دهم

3- طراحی آزمایش و دست ورزی در پایه نهم

4- تفکیک دانش‌‏آموزان پایه سوم و دهم به گروه‏های کوچک‏تر برای شرکت در محیط آزمایشگاه به منظور کیفیت‏‌بخشی به آموزش

ب) در زمینه سخت‏‌افزاری، می‌‏توان به موارد ذیل اشاره کرد:

1- وجود دو آزمایشگاه مستقل به مساحت تقریبی هر کدام یکصد متر مربع

آزمایشگاه شیمی:

1- امکان انجام آزمایش‏های شیمی، زیست‏‌شناسی و زمین‌‏شناسی

2- مجهز به امکانات استفاده از رسانه‏‌های دیجیتال مانند ویدئوپرژکتور، پرده نمایش و رایانه 

3- امکان استفاده از اینترنت در محیط آزمایشگاهی

4- میزهای آزمایشگاهی با رویه نسوز و ضد خوردگی و مجهز به سینک و چراغ آزمایشگاهی

5- مورد آزمایشگاهی

6- پتوی صد حریق

7- کمدهای آزمایشگاهی

8- طبقه‌‏بندی موضوعی مواد شیمیایی مانند: عناصر، کربنات‏‌ها، سولفیدها و . . .

9- میز دبیر

10- تخته وایت برد

11- ظروف مخصوصو نگهداری مواد مضر

12- کتابخانه تخصصی شیمی               

آزمایشگاه فیزیک

1- امکان انجام آزمایش‌‏های فیزیک، زیست‏‌شناسی و زمین‏‌شناسی

2- مجهز به امکانات استفاده از رسانه‌‏های دیجیتال مانند: ویدئو پرژکتور، پرده نمایش و رایانه 

3- امکان استفاده از اینترنت در محیط آزمایشگاهی

4- میزهای آزمایشگاهی شش ضلعی (این میزها به گونه‌‏ای طراحی شده است که قابلیت تشکیل گره‏‌های دانش‌‏آموزی حداکثر پنج نفری را داشته باشد، ضلع ششم، برای استقرار دبیر و هدایت گروه تعبیه شده است.)

5- سینک آزمایشگاهی

6- کتابخانه تخصصی فیزیک

7- کمدهای آزمایشگاهی

8- طبقه‌‏بندی موضوعی وسایل آزمایشگاهی مانند: حرارت، الکتریسیته، موج و . . .

9- میز دبیر

10- تخته وایت برد و گچی

تصاویر آزمایشگاه‌ها