معرفی

مجتمع فرهنگی آموزشی صلحا در راستای اهداف راهبردی خود و کیفیت بخشی به فرایند یاددهی یادگیری، دو برنامه کلی در قالب‌‏های نرم‏‌افزاری و سخت‏‌افزاری را در برنامه‏‌های جاری خود، قرار داده است.

الف) در زمینه نرم‏‌افزاری، می‌‏توان به موارد ذیل اشاره کرد:

1- برگزاری کلاس آزمایشگاه فیزیک، شیمی در پایه یازدهم.

2- برگزاری کلاس آزمایشگاه فیزیک، شیمی، زیست‏‌شناسی، زمین ‏شناسی و نجوم در پایه دهم.

3- طراحی آزمایش و دست ورزی در پایه نهم.

4- تفکیک دانش‌‏آموزان پایه یازدهم و دهم به گروه ‏های کوچک‏تر برای شرکت در محیط آزمایشگاه به منظور کیفیت‏‌بخشی به آموزش

ب) در زمینه امکانات سخت‏‌افزاری، می‌‏توان به موارد ذیل اشاره کرد:

- وجود دو آزمایشگاه فیزیک و شیمی به مساحت تقریبی هر کدام یکصد متر مربع

آزمایشگاه شیمی:

1-تابلوی موارد ایمنی برای کار با مواد آزمایشگاهی

2- مجهز به امکانات استفاده از رسانه‏‌های دیجیتال مانند ویدئوپرژکتور، پرده نمایش و رایانه 

3- امکان استفاده از اینترنت در محیط آزمایشگاهی

4- میزهای آزمایشگاهی با رویه نسوز و ضد خوردگی و مجهز به سینک و چراغ آزمایشگاهی

5- میکروسکوپ های آزمایشگاهی

6- کپسول آتش نشانی مخصوص و پتوی ضد حریق

7- کمدهای آزمایشگاهی

8- طبقه‌‏بندی موضوعی مواد شیمیایی مانند: عناصر، کربنات‏‌ها، سولفیدها و . . .

9- میز دبیر

10- تخته وایت برد

11- ظروف مخصوص نگهداری مواد مضر

12- کتابخانه تخصصی شیمی               

آزمایشگاه فیزیک و زیست شناسی:

1- امکان انجام آزمایش‌‏های فیزیک  و  زیست‏‌شناسی 

2- مجهز به امکانات استفاده از رسانه‌‏های دیجیتال مانند: ویدئو پرژکتور، پرده نمایش و رایانه 

3- امکان استفاده از اینترنت در محیط آزمایشگاهی

4- میزهای آزمایشگاهی شش ضلعی (این میزها به گونه‌‏ای طراحی شده است که قابلیت تشکیل گره‏‌های دانش‌‏آموزی حداکثر پنج نفری را داشته باشد و ضلع ششم، برای استقرار دبیر و هدایت گروه تعبیه شده است.)

5- سینک آزمایشگاهی

6- کتابخانه تخصصی فیزیک

7- کمدهای آزمایشگاهی

8- طبقه‌‏بندی موضوعی وسایل آزمایشگاهی مانند: حرارت، الکتریسیته، موج و . . .

9- میز دبیر

10- تخته وایت برد و گچی

تصاویر آزمایشگاه‌ها