جلسات اعتقادی

دبیرستان صلحا به جهت تقویت پایه های عقیدتی و اخلاقی دانش‌آموزان مجموعه‌ای طراحی کرده است که بخشی از آن در فرایند رسمی دبیرستان اجرا می‌شود و بخشی دیگر در قالب کلاس‌های اعتقادی که به صورت اختیاری و در ساعات غیررسمی مدرسه اجرا می‌گردد.

برنامة این جلسات زیر نظر استاد محمدتقی فیاض بخش طراحی شده است و توسط برخی معلمینِ مدرسه و عده ای از شاگردان توانمند ایشان اجرا می‌شود.

برنامة جلسات اعتقادی از تابستانِ سال هشتم آغاز می‌شود و باید تا 2 سال بعد از اتمام سال دوازدهم ادامه پیدا کند.

مباحث این جلسات شامل: اصول عقاید (معاد، توحید، عدل، نبوت، امامت) تاریخ صدر اسلام، تاریخ معاصر، مباحث قرآنی (اخلاقی، تجوید، ترجمه و ....)

می‌باشد.

از برنامه‌های جانبی جلسات اعتقادی می‌توان به اردوهای درون استانی و اردوهای برون استانی اشاره کرد که در راستای اهدافِ این جلسات است.

از این منابع معلمین برای تدریس در این جلسات می‌توان به کتب شهیدمطهری مجموعة اصول عقاید حجت الاسلام قرائتی و آیت ا... مصباح یزدی و تاریخ تحلیلی صدر اسلام آیت ا... سبحانی و استاد قنبری اشاره کرد.

نمونه تصاویر جلسات اعتقادی