مراسم‌ها  

هدف از اجرای مراسمات مذهبی و ملّی در دبیرستان صلحا نه تنها تقویت درون مایه‏‌های فکری دانش‌‏آموزان است بلکه ارتقای مسئولیت‏‌پذیری و ایده‌‏پردازی ایشان نیز هست با این رویکرد، مراسم‌ها به سه دسته تقسیم می‏‌شوند.

1- مراسم‌های درجه 1: ویژگی این دسته این است که اجرای آن به عهده یک پایه است و مخاطب آن همه دانش‌‏آموزان دبیرستان هستند. تهیه محتوا طراحی و اجرا مسائلی هستند که همگی به عهده دانش‌‏آموزان آن پایه است. با این توصیفات زمان مراسم عموماً بیش از یک ساعت درسی است.

2- مراسم‌های درجه 2: طراحی این دسته از مراسم به صورت پیش فرض به عهده مدرسه می‌‏باشد و در اجرا می‌‏تواند از دانش‌‏آموزان همه پایه‏‌ها بهره بگیرد. از سوی دیگر زمان اجرای آن محدود به تجمیع ساعات نماز و بازی و ناهار می‌‏باشد.

3- مراسم‌های درجه 3: ویژگی این دسته از مراسم‌ها این است که به تبلیغات محیطی محدود می‏‌باشد و هیچ زمانی را از کلاس‏‌ها و برنامه‏‌های جاری مدرسه به خود اختصاص نمی‌‏دهد. البته استفاده از محصولات دانش‌‏آموزی اولویت دارد.

     
 
مراسم 13 رجب - فروردین 95 - اجرا: دوره 17