تصاویر

 

معرفی

مقدمه

بنابر اظهار صاحب‌نظران، توسعه و بهبود مستمر كيفيت سازمان‌ها، از جمله مؤسسات آموزشي و همچنين مزيت رقابتي آنها، مستلزم توانمندسازي و بهسازي منابع انساني است. در اين پژوهشی كه بر اساس تجربیات و در عین حال برداشت‌های سازمان‌های نوآور جهان در زمینة توسعه منابع انسانی صورت گرفت؛، اصلي‌ترين يافته، به شرح ذيل گزارش شد:

74 درصد از سازمان‌های ذیربط، بر این باور بوده‌اند که آموزش و بهسازی كاركنان، در کوتاه مدت (حداکثر تا دو سال) بر عملکرد سازمان آنها موثر بوده است.

در اين رابطه واژه كايزن(KAIZEN) را يادآور مي‌شويم كه تركيبي دو كلمه‌اي از يك مفهوم مديريتي است كه تعريف آن، تغيير به سمت بهترشدن يا بهبود مستمر و تدريجي است. در واقع كايزن بر اين فلسفه استوار است كه براي ايجاد بهبود، لازم نيست به دنبال تغييرات انفجاري يا ناگهاني باشيم؛ بلكه هر نوع بهبود يا اصلاح به شرط آنكه پيوسته و مداوم باشد؛ افزايش بهره‌وري را به ارمغان خواهد آورد.

اين امر مي‌تواند با ارتقاي ظرفیت جذب (Absorptive Capacity)، قابليتي پويا در جهت خلق و بهره‌گيري از دانش و انتقال فن‌آوري، از جمله شبكه و تجهيزات رايانه‌اي و مجازي را در مدرسه ايجاد كند.

  • منافع حاصل از نظام آموزش و بهسازی

به رغم اينكه کمّی کردن منافع حاصل از آموزش و بهسازی دشوار است؛ تحلیل‌گران آموزشی در خصوص منافع کوتاه مدت و بلند مدت بالقوه حاصل از طراحی و اجرای دوره‌های آموزشی، هم برای کارکنان و هم سازمان توافق دارند.

برای افراد، این منافع بالقوه کوتاه‌مدت حاصل از فعالیت‌های بهسازی موفق عبارتند از:

        انجام بهینه وظایف محوله جاری

        دستیابی به دانش و مهارت‌هایی که بتوانند در شغل خود به کار گیرند

        افزایش انگیزه

        افزایش حقوق و مزایا

        و سایر مشوق‌ها نظیر فرصت‌های ارتقا و...

برای سازمان، منافع کوتاه‌مدت حاصل از یادگیری مهارت‌های جدید توسط کارکنان عبارتند از:

        بهبود عملکرد نیروها

        بهره‌وری بیشتر

        جابجایی و انتقال کمتر

        غیبت کمتر

•        و رضایت بیشتر مشتریان
 

از سوی دیگر، امروزه همچنان مدرسه يكي از مهم ترين كانون هاي يادگيري بچه‌هاست. يادگيري جامع، ملازم تغيير در حيطه‌هاي دانش و آگاهي،‌ نگرش و باورها، همچنين رفتار و عملكرد است. اين عرصه نيز در عصري كه نظريه‌هاي نوين تعليم و تربيت رو به فزوني و بسترها و شرايط يادگيري رو به دگرگوني است، مستلزم آگاهي وسيع، نگرش عميق و عملكردي وثيق و رو به افزايش، مهم‌ترين سرمايه‌هاي هر مدرسه، يعني كادر و معلمان آن خواهد بود.

چنين امر مهمي جز با تعالي و توانمندسازي كاركنان، در پي يادگيري دايم ايشان مسير نخواهد بود. اساساً مفهوم مدرسه يادگيرنده، به دنبال چنين خاستگاهي ظهور يافته كه نياز و شوق به يادگيري، در جهت بهبود مستمر عملكرد در آن پديدار است. مطالعات فرامرزي نيز راز و رمز بقا و حضور مقتدرانة سازمان‌هاي پيشرو در رقابت با همتايان را در راهبرد آموزش غني، همه جانبه و مداوم كاركنان خود، همراه با تخصيص بودجه‌هاي كلان، نمايان مي‌سازد.

معرفی

بر  اساس آنچه که در مقدمه ذکر شد، دبيرستان صلحا، از سال تحصيلي 94-93 در حركت آموزش و پرورش خود، با تأسي از فرمايش اميرمؤمنان، علي عليه السلام كه فرموده‌اند: هيچ حركتي نيست مگر اينكه تو نيازمند به شناخت در آن هستي(ما مِنْ حَرَكَهٍ الاّ و انتَ مُحتاجٌ فيها اِلي معرفه «تحف العقول ص: 171») و در پي تحقق شعار مدرسه يادگيرنده، به منظور رشد و تعالي همكاران، اقدام به برپايي دوره‌هاي حضوريآموزش‌پژوهي نموده است. هدف از برگزاري اين دوره‌ها، دانش‌افزايي و توانمندسازي همكاران بود كه بر اساس آن، از نيروهاي انساني، در جهت تقويت سرمايه‌ی انساني استفاده شود. سرمايه‌ی انساني كه در زمره‌ی اصلي‌ترين منابع يك مجموعه تلقي شده و عامل اصلي پيش‌برد كيفي اهداف مجموعه خواهد بود.

اين دوره‌ها در پنج محور با اهداف مشخص تنظيم شده بود. نشست‌هاي عمومي- نشست‌هاي موضوعي- نشست‌هاي تخصصي- كارگاه‌هاي تخصصي و بازديدهاي تخصصي. در نشست‌هاي عمومي، ارائه‌هايي با موضوعات مختلف در هر جلسه صورت مي‌گرفت. در نشست‌هاي موضوعي نيز ارائه‌هاي نسبتاً كوتاهي صورت مي‌گرفت؛ با اين تفاوت كه همه‌ی ارائه‌ها بر مدار يك موضوع كلي بود. هدف از بازديدهاي تخصصي، آگاهي‌دهي و تغيير نگرش همكاران بود. نشست‌ها و كارگاه‌هاي تخصصي نيز در جهت رشد دانش و مهارت معلمان، بر اساس نيازسنجي و امكان‌سنجي‌هاي قبلي انجام مي‌شد. فيلم‌هاي حدود هفتاد جلسه از دوره‌هاي حضوري آموزش پژوهي صلحا، همراه با گزارش‌ها، اسلايدها و ... در وب‌نوشت دوره‌هاي آموزش‌پژوهي مجمتع آموزشي صلحا (http://solaha.mihanblog.com) قابل دسترسي است. در ادامه به شرح بیشتر این دوره‌ها می‌پردازیم.

الف) نشست‌هاي عمومي

هدف از اين نشست‌ها، طرح كلي موضوعات گوناگون توسط صاحبان انديشه و تجربه از داخل يا خارج از مدرسه است، تا بر اساس آن، علاوه بر ايجاد زبان مشترك‌(Common language) و ارائه ايده‌هاي اثربخش بر اساس نيازسنجي‌هاي به عمل آمده، به رفع نيازهاي جاري نيازآفريني‌هاي آتي بينجامد.

هر يك از نشست‌هاي عمومي شامل چهار ارائه كوتاه است. در تابستان 93، دو نشست عمومي مطابق با جدول ذيل برگزار شد. لازم به ذكر است كه در ابتداي هر نشست، يك سؤال محتوايي از موضوع مورد بحث با هماهنگي سخنران تهيه شده و به شركت كنندگان داده مي‌شد تا در انتهاي بحث آن پاسخ گويند. به اين ترتيب علاوه بر افزايش توجه و تمركز مخاطبان، ميزان دريافت مطالب آنها نيز سنجيده مي‌شد. همچنين در پايان هر نشست نيز گواهي حضور به شركت كنندگان و تنديس و گواهي ارائه به سخنرانان اعطا شده است.

زمان

ارائه‌دهنده

عنوان

نشست اول

آقاي دكتر خسرو داودي

كايزن و دانايي

آقاي سيد علي مرتضوي

تعارض والدين و فرزندان

آقاي دكتر محمد نيرو

همه دانش‌آموزان باهوشند!

آقاي امير جوادزاده

بازخورد 360 درجه

نشست دوم

آقاي دكتر مير محمد صادقي

استعاره در تربيت (ديدن ناديدني‌ها)

دكتر سيد بشير حسيني

از اسرار واقعيت مجازي تا كليد سواد رسانه‌اي

آقاي دکتر محمد آزين

رويكرد وحدت‌گرا در برنامه‌ درسي

آقاي دكتر طهماسبي پور

سلامت روان در دانش‌آموزان

 

ب) نشست‌هاي موضوعي

هدف از اين نشست‌ها مطالعه و بررسي جمعي منبعي شايسته و مورد نياز و زمينه كسب تجربه براي ارائه‌‌اي شايسته همراه با تهيه اسلايدهاي مناسب و مرتبط است. نشست‌هاي موضوعي، شامل چند ارائه نيمه‌بلند است كه همگي پيرامون يك موضوع و منبع مشترك صورت مي‌پذيرند. اين ارائه‌ها توسط كادر مدرسه و با محوريت كتابي مشخص انجام مي‌شود.

در دوره تابستان امسال، مباني دوازده گانه كتاب نفيس «نگاهي دوباره به تربيت اسلامي» همراه با اصول و روش‌هاي هر يك، در طي چهارنشست و توسط دوازده نفر از كادر تمام وقت دبيرستان، طبق جدول ذيل ارائه شده و مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.

 

زمان

ارائه‌دهنده

عنوان

نشست اول

جناب آقاي نيرو

تأثير ظاهر بر باطن

جناب آقاي محمدي

تأثير باطن بر ظاهر

جناب آقاي آقامحمدي

ظهور تدريجي شاكله(شخصيت)

نشست دوم

جناب آقاي خوش‌راه

تأثير شرايط بر انسان

جناب آقاي حميد وارسيان

مقاومت و تأثيرگذاري بر شرايط

جناب آقاي ملكوتي

جذبة حسن و احسان

نشست سوم

جناب آقاي بيگي

تطوّر وسع آدمي

جناب آقاي ثبات

كرامت

جناب آقاي ناطقي

انديشه‌ورزي

نشست چهارم

جناب آقاي رستمي

آشنايي و بيگانگي با خدا

جناب آقاي محمدحسين وارسيان

ضعف

جناب آقاي هادي داودي

دلبستگي، آزمندي و شتاب

 

به دليل اهميت موضوع و در جهت تعميق آن با بهره جويي از پيش مطالعه، پيش از هر نشست، آزمون‌هاي چند گزينه‌اي از مباني مربوط به هر جلسه به عمل مي‌آمد. در پايان نيز آزمون تشريحي برگزار ‌گرديد تا ميزان يادگيري كتاب حاضر كه معادل دو واحد درسي در داخل مجموعه تلقي گرديده، در كارنامه آموزشي همكاران مشخص شود.

نظر به ضرورت بازخواني مكرر مباني، اصول‌ و روش‌هاي تربيت اسلامي، خلاصه‌اي از كتاب حاضر نيز تهيه شد تا مورد استفاده كليه علاقه‌مندان قرار گيرد. همچنين به منظور تنوع‌بخشي در موضوعات مطرح شده، ارائه‌‌هاي جذابي نيز در حوزه رسانه و فرهنگ توسط دكتر سيدبشير حسيني از استادان حوزه‌ي رسانه، صورت گرفت.

 

ج) نشست‌هاي تخصصي

اين نشست‌ها با هدف واكاوي موضوعي مشخص، توسط فردي متخصص برگزار مي‌شود. در هر نشست، يك ارائه بلند همراه با فرصتي جهت پرسش و پاسخ صورت مي‌پذيرد. دوره تابستان آموزش‌پژوهي صلحا همراه با دو نشست تخصصي بود. از آن روي كه در نشست‌هاي موضوعي، كتاب «نگاهي دوباره به تربيت اسلامي» مورد مطالعه، بحث و گفتگو قرار گرفته بود، پاسخ به سؤالات و ابهامات مطرح شده طي چهار نشست موضوعي مربوطه، زمينه‌اي را مهيا كرد و از مؤلف گرانقدر كتاب، جناب آقاي دكتر خسرو باقري دعوت به عمل آمد تا در جلسه بسيار ارزنده‌اي بدان پرداخت شود.

نشست دوم در كتابخانه‌ي ملي جمهوري اسلامي ايران و همزمان با بازديد همكاران، پيرامون موضوع تفكر استدلال و پژوهش رقم خورد. اين نشست به دليل ضرورت گسترش رويكردهايي در مدرسه كه دانش‌آموزان را به سمت انديشه‌ورزي، تفكر انتقادي، حل مسئله و تبيين مستدل آن و تحقيق در امور سوق مي‌‌دهد، ترتيب داده شد. جناب آقاي دكتر يزدان منصوريان، دانشيار دانشگاه خوارزمي و متخصص روش تحقيق ارائه دهنده اين نشست بود.
در ادامه برنامه‌هاي آموزش‌پژوهي، نشست‌هاي تخصصيشكوفايي شخصيت تنظیم شد. در چهار جلسه اين نشست، از حضور جناب آقاي مهندس سيدمجتبي حسيني، مؤلف كتاب شكوفايي شخصيت و روش‌هاي آن بهره مند شدیم.
این برنامه‌ها در طی سال تحصیلی 94-93 چنین ادامه یافت که در هر ماه، نشست تخصصی برگزار می‌شد. فیلم‌ها و عکس‌های مربوطه در حاشیه این مطالب قابل مشاهده است.

 

د) بازديدهاي تخصصي

اين قسمت نيز با هدف ارتقاي توانمندي همكاران، به‌ويژه در حيطه نگرشي، تعريف شده كه با انتقال و تبادل ميداني آگاهي و تجارب در خارج از مدرسه صورت مي‌پذيرد. در تابستان 93، كتابخانه ملي با معماري خاص، فرايند ويژه كتابداري و آثار و منابع ارزنده آن مورد بازديد قرار گرفت. معاون وقت پژوهش و فناوري كتابخانه، جناب آقاي دكتر فريبرز خسروي به همراه كارشناسان مربوطه، هيأت بازديدكننده را همراهي و راهنمايي كردند.

 

هـ) كارگاه‌هاي تخصصي

به منظور افزايش مهارت‌هاي مورد نياز همكاران در فرايند ياددهي– يادگيري و لوازم آن،‌ كارگاه‌هاي تخصصي در حوزه‌هاي گوناگون ايجاد شده است. كسب گواهي مهارتي هر يك، منوط به توليد محتواي مقتضي در راستاي ارزشيابي عملي آن است.

جهت آمادگي همكاران درتهيه جزوات يا توليد اسلايدهاي مورد نياز در ارائه ايشان، كارگاه مهارتي Word و PowerPoint توسط آقايان مهندس طاهري و مهندس پورجعفري، نقطه آغاز اين بخش بود كه قبل از نشست‌هاي موضوعي ترتيب داده شد.

پس از آن براي افزايش بازدهي تدريس همكاران جهت گسترش و تعميق يادگيري دانش‌آموزان،‌ كارگاه طراحي برنامه‌درسي مبتني بر هوش‌هاي چندگانه توسط آقاي محمد نيرو رقم خورد.

در سومين كارگاه، روش‌هاي خلاصه نويسي، جهت دوره سريع و يادسپاري مطالب برگزار شد تا معلمان بتوانند مهارت‌هاي مربوط را به دانش‌آموزان منتقل كنند و تكاليف مقتضي را مطالبه نمايند. اين كارگاه توسط آقاي عباس رستمي، مدير راهنمايي ميزان ارائه شد كه تجارب گران سنگ و مؤثر پياده شده در مدرسه‌شان را نيز همراه داشت.
 
گروه تلگرامی آموزش پژوهی صلحا

از شهريورماه 1394 گروه تلگرامي آموزش پژوهي صلحا با اهداف ذيل،‌ آغاز به كار كرد.

  • -استمرار دانش‌افزایی همكاران در فضای مجازی به منظور ارتقاء حرفه‌ای ایشان.
  • -اطلاع‌رسانی در مورد برنامه‌های مجتمع آموزشی صلحا.
  • -تبادل‌نظر در حوزه‌های مربوط به تعلیم و تربیت؛

در بادي امر و تجربه آغازين، تنها همكاران مجموعه به اين گروه دعوت شدند و روزانه مطالب مختصر، ولی هدفمند و مسلسل توسط مدیر گروه (معاون آموزشی دبیرستان) در آن درج مي‌شد. همچنين به منظور سامان‌دهی شایسته‌تر، قواعدي نيز وضع گرديد از جمله اين‌كه «اعضاء تنها در روزهاي جمعه مطلب بگذارند و محتواي مطالب نيز صرفاً در حیطه‌ی تعلیم و تربیت و در جهت ارتقاء دانش و نگرش اعضا باشد.»

قواعدي كه تاكنون نيز با تغييرات مختصري برقرار است. پیش از آن، برای بهره‌وری بیشتر، یك گروه به نام «اتاق فكر آموزش پژوهی صلحا»،‌ متشكل از برخی مسئولین مدرسه و برخی صاحب‌نظران تشكیل شد، تا پشتیبانی و هدایت كار را بر عهده بگیرد. اين گروه نيز همچنان باقي است.

از آذرماه 94 گروه رخصت پيدا كرد كه پذيراي همكاران خارج از مجموعه نيز باشد. بعد از اين‌كه تعداد اعضا به 200 نفر رسيد، گروه به سوپرگروه ارتقا پيدا كرد و روند فعاليت گروه همچنان مانند گذشته ادامه يافت.

در سه ماه زمستان 94، موضوعاتي كه از سوي مدير گروه درج مي‌شد، در محور نظريه هوش‌هاي چندگانه متمركز شد و روزهاي جمعه از همكاران خواسته شده بود كه تجربيات خود را در استفاده از اين نظريه درج كنند. 

فعاليت‌هاي گروه از آغاز سال 1395 متنوع و متعدد شد. به منظور اين‌كه اعضا از منابع متعددي بهره‌مند شده و از تجارب ساير همكاران در ديگر مجموعه‌ها نيز برخوردار گردند، از آغاز سال 1395 با هماهنگي مديران، گوشه‌هايي از فعاليت‌هاي برجسته‌ی برخي از مدارس گزارش شده است. از اين رهگذر، ناظر بر ارائه‌ی 24 مدرسه غيردولتي و دولتي مختلف از تهران، شهرستان‌‌ها و خارج از كشور بوده‌ايم.

همچنين براي پاسخ به سوال‌هاي حرفه‌اي اعضا، با كارشناساني از اعضاي گروه هماهنگ مي‌شد كه هر هفته در حيطه‌هاي تخصصي خود، پاسخ‌گوي سوال‌هاي همكاران باشند. به منظور بهره‌مندي از فرصت عمومي روز جمعه، بر اساس مسائل و دغدغه‌هاي شناسايي شده از ميان همكاران، موضوعاتي براي بحث در آغاز روز مطرح مي‌شود. در اين راستا به منظور آمادگي اعضا، اين موضوعات از اواسط هفته بيان مي‌شود. بدين ترتيب ضمن ايجاد آمادگي ذهني، همكاراني هم كه روز جمعه امكان وقت‌گذاري زياد ندارند، مي‌توانند مطالب خود را پيش از آن آماده كرده و در روز جمعه آن‌را بارگذاري كنند.

گفتني است كه گاه در پي گزارش برخي از مدارس، به درخواست برخي از اعضاء، زمينة بازديد از آنجا مهيا ‌مي‌شد كه بهره‌هاي سرشاري را به همراه داشته‌است. همچنين با اعلام نيازمندي‌هاي مدارس و ارتباط‌هاي ايجاد شده، زمينة اشتغال برخي از اعضا و رفع نيازهاي برخي از مدارس حاضر در گروه مهيا مي‌شد. در آخر خاطرنشان مي‌گردد كه در جهت مديريت دانش، كليه مطالب ارائه شده در هر هفته، گردآوري شده و در به صورت فايل pdf مستندسازي و تقديم عزيزان در گروه که اکنون حدود 1500 نفر هستند مي‌شود.
در پایان لازم به ذکر است که دوره های حضوری آموزش پژوهی صلحا همچنان در تابستان‌ها برگزار می‌شود. در ذیل جدول این نشست‌های تابستانی برگزار شده تقدیم می‌شود.
 
 
 
 
لازم به ذکر است که تمامی نشست‌های انجام شده مستند گشته و در قالب فیلم برای علاقمندان عرضه شده است. در زیر جلد دی وی دی ها برخی از فیلمهای مربوطه را مشاهده می کنید. رنگهای مختلف دلالت بر اشکال متفاوت ارائه‌های چهارگانه دارد. 
 
 
 
 
 
 

فیلم‌ها

 
فیلمهای زیر را می‌توانید با زدن کلیک فلش‌های چهارسو به صورت تمام صفحه مشاهده نمایید.
كلیپ نشست های عمومی و موضوعی
 
 
 
کایزن و دانایی - دکتر داودی
 
 
 
همه دانش‌آموزان باهوشند! - دکتر نیرو
 
 
 
بازخورد 360 درجه - جناب آقای جوادزاده
 
 
 
تعارض والدین و فززندان - جناب آقای مرتضوی
 
 
 
استعاره در تربیت، دیدن نادیدنی‌ها - دکتر میرمحمدصادقی
 
 
 
از اسرار واقعیت مجازی تا کلید سواد رسانه‌ای - دکتر سیدبشیر حسینی
 
 
 
 
رویکرد وحدت‌گرا به برنامه درسی - دکتر آزین
 
 
 
 
سلامت روان در دانش‌آموزان - دکتر طهماسب‌پور
 
 
 
 

گزارش تصویری نخستین كارگاه تخصصی آموزش پژوهی صلحا

 
 
 
 
 
 
عكس‌های نشست دوم عمومی آموزش پژوهی صلحا - خرداد 1393
 
 
 
 

كلیپ معرفی سخنرانان نشست های موضوعی تابستان 93

 
 
 
 
 
 
 
تاثیر ظاهر بر باطن - جناب آقای دکتر نیرو
 
 
 
 
تاثیر باطن بر ظاهر - جناب آقای محمدی
 
 
 
 
ظهور تدریجی شاكله - جناب آقای آقامحمدی
 
 
 
 

مقاومت و تاثیرگذاری بر شرایط - جناب آقای حمید وارسیان

 
 
 
 
 
 
تاثیر شرایط بر انسان - جناب آقای خوش‌راه
 
 
 
جذبه حسن و احسان - جناب آقای ملکوتی
 
 
 

كلیپ نشست موضوعی دوم دوره آموزش پژوهی صلحا

 
 
 
 
 
 
كلیپ تصاویر نشست 3 موضوعی
 
 
 
تطور وسع آدمی - جناب آقای بیگی
 
 
 
کرامت - جناب آقای ثبات
 
 
 
اندیشه‌ورزی- جناب آقای ناطقی
 
 
 
ضعف - جناب آقای حسین وارسیان
 
 
 

دلبستگی، آزمندی و شتاب - جناب آقای هادی داودی

 
 
 
 
 
 
آشنایی و بیگانگی با خدا - جناب آقای رستمی
 
 
 
 
كلیپ تصاویر نشست 4 موضوعی
 
 
 
 
عمق تاثیر رسانه - دکتر سیدبشیر حسینی
 
 
 
 

نگاهی دوباره به تربیت اسلامی- دکتر خسرو باقری

 
 
 
 
 
 
 
پرسش و پاسخ با دكتر خسرو باقری
 
 
 
 
 
كلیپ تصویری گزارش نشست تخصصی1
 
 
 
 

كلیپ نشستهای عمومی و موضوعی آموزش پژوهی صلحا

 
 
 
 
 
 
كلیپ بازدید از كتابخانه ملی
 
 
 
 
كلیپ بازدید از كتابخانه ملی
 
 
 
 
 
فیلم كوتاه بازدید از كتابخانه ملی
 
 
 
 
 
كلیپ گذری بر دوره های آموزش پژوهی صلحا
 
 
 
 
 

شكوفایی شخصیت 1 - استاد سیدمجتبی حسینی

 
 
 
 
 
 
 

شكوفایی شخصیت 2 - استاد سیدمجتبی حسینی

 
 
 
 
 
 
 
شکوفایی شخصیت 3 - استاد سیدمجتبی حسینی
 
 
 
 
 
شکوفایی شخصیت 4 - استاد سیدمجتبی حسینی
 
 
 
 
 
بلوغ سازمانی - مهندس میرهادی
 
 
 
 
 
ارزشیابی در خدمت آموزش - دکتر داودی
 
 
 
 
 
مهارت استفاده از شبکه - جلسه اول - مهندس آقابابایی
 
 
 
 
مهارت استفاده از شبکه - جلسه دوم - مهندس آقابابایی
 
 
 
مهارت استفاده از شبکه - جلسه سوم - مهندس آقابابایی
 
 
 
 
مهارت استفاده از شبکه - جلسه چهارم - مهندس آقابابایی
 
 
 
عزت نفس - جلسه اول - دکتر میرمحمدصادقی
 
 
 
 
عزت نفس - جلسه دوم - دکتر میرمحمدصادقی
 
 
 
 
برنامه درسی پنهان - دکتر نیرو
 
 
 
 
فرهنگ سازمانی در مدرسه - مهندس میرهادی
 
 
 
 
رویکرد مشارکتی در آموزش - دکتر نیرو
 
 
 
 
ارتباط موثر زوجین - جلسه اول - حجت الاسلام تراشیون
 
 
 
ارتباط موثر زوجین - جلسه دوم - حجت الاسلام تراشیون
 
 
 
ارتباط موثر با دانش‌آموزان - دکتر قویدل
 
 
 
 
تیپولوژی معلمان - دکتر نیرو
 
 
 
خانواده متعادل - جلسه اول - دکتر قویدل
 
 
 
خانواده متعادل - جلسه دوم - دکتر قویدل
 
 
 
مدیریت زمان - دکتر رحیمیان
 
 
 
اخلاق - جلسه اول - حجت الاسلام حقیقت
 
 
 
اخلاق - جلسه دوم - حجت الاسلام حقیقت
 
 
 
اخلاق - جلسه سوم- حجت الاسلام حقیقت
 
 
 
تغذیه سالم - دکتر یارقلی
 
 
 
روانشناسی نوجوان - دکتر میرمحمدصادقی