قدر لحظه ها

 

  ویژه برنامه قدر لحظه ها-ماه مبارک رمضان:     

    در ماه مبارک رمضان 1441 ویژه برنامه قدر لحظه ها توسط کارگروه فرهنگی دبیرستان صلحا تهیه شد و در ایام قرنطینه برای دانش آموزان بارگزاری شد.در این صفحه تیزر ها و لینک فیلم ها قرار داده شده است.

        تیزر قسمت 5 قدر لحظه ها:

     

        تیزر قسمت سوم قدر لحظه ها:

     

      تیزر قسمت چهارم قدر لحظه ها:

     

     

      برنامه قدر لحظه ها قسمت اول

       برنامه قدر لحظه ها قسمت دوم

       برنامه قدر لحظه ها قسمت سوم

       برنامه قدر لحظه ها قسمت چهارم

       برنامه قدر لحظه ها قسمت پنجم

 

 

 

                              

 

 

 

 

نمونه کارهای دانش آموزان

اربعین
 
شهادت امام رضا(علیه السلام)
 
فاطمیه