پرسش نامه
 
 

مشخصات اعضای گروه تلگرامی

همکار گرامی سلام

این فرم به منظور ایجاد بانک اطلاعات اعضای گروه آموزش پژوهی صلحا ایجاد شده است. بر اساس اطلاعات واصله، ضمن شناسایی ظرفیت های موجود در گروه، مدعوین نشست ها و همایش های حضوری دعوت خواهند شد. همچنین زمینه ایجاد گروه های تخصصی و همکاری های احتمالی آتی فراهم خواهد شد.

خاطرنشان می شود که در نخستین همایش حضوری گروه آموزش پژوهی صلحا که در اسفندماه برگزار خواهد شد، از اعضای فعال، مدیران و معاونان مدارس حاضر در گروه دعوت به عمل خواهد آمد و پذیرای دیگر اعضا در صورت تمایل، به میزان ظرفیت باقی مانده خواهیم بود.

مدیر گروه آموزش پژوهی صلحا دکتر محمد نیرو


برای تکمیل فرم اینجا را کلیک کنید.