باشهدا

هر ساله برو بچه های دوره 24 دبیرستان صلحا در پایه هشتم یادواره با شهدا را برگزار می کنند بدین صورت که گروه های جدا گانه به بررسی زندگی شهدا می پردازند و کلیپی از این شهیدان تهیه می کنند. سپس بین دانش آموزان رای گیری صورت می گیرد و درباره شهید منتخب یادواره ای برگزار می گردد.در زیر نمونه کارهای ارسالی دانش آموزان قرار گرفته است.


هیچ خبری یافت نشد.


هیچ خبری یافت نشد.