خط ویژه

 
به نام خدا
جٌنگ خبری خط ویژه در دبیرستان صلحا دوره اول به همت  واحد فرهنگی و دانش آموزان پایه نهم برگزار می گردد.
 این برنامه در موضوعات خبری،آموزشی، تفریحی و علمی مطالب جذابی را ارائه می کند.

خط ویژه پلاس-مبعث پیامبر(ص)

قسمت پنجم

قسمت پنجم خط ویژه
                                                قسمت پنجم خط ویژه
 
          

قسمت چهارم

قسمت سوم

قسمت سوم خط ویژه

 قسمت دوم

قسمت دوم:لینک کیفیت بالا
 

 قسمت اول

 

تیزر قسمت اول

تیزر قسمت اول