صلحا خودمونی

ویژه برنامه صلحا خودمونی-عید نوروز:    

در ایام نوروز  ویژه برنامه ((صلحا خودمونی)) توسط واحد فرهنگی دبیرستان صلحا تهیه و تدوین می گردد.

در این ویژه برنامه تلاش می شود که با برنامه های متنوع و شاد فضای خانه تغییر کند. همچنین چالش هایی

طراحی شده است و از دانش آموزان درخواست می شود که در ایام قرنطینه با انجام این چالش ها و فرستادن آن برای مدرسه

در گسترش توانایی های خود و دوستانشان تلاش کنند.

در زیر برنامه صلحا خودمونی به تفکیک سال قرار دارد: 

   

           

 

                

  ویژه برنامه نوروز 1399