صلحا خودمونی

ویژه برنامه صلحا خودمونی-عید نوروز:    

در ایام نوروز 1399 ویژه برنامه ((صلحا خودمونی)) توسط واحد فرهنگی دبیرستان صلحا تهیه و تدوین گردید.

در این ویژه برنامه تلاش شد که با برنامه های متنوع و شاد فضای قرنطینه خانگی تغییر کند. همچنین چالش هایی

طراحی شد و از دانش آموزان درخواست شد که در ایام قرنطینه با انجام این چالش ها و فرستادن آن برای مدرسه

در گسترش توانایی های خود و دوستانشان تلاش کنند.

در زیر چند تیزر و تمامی لینک فیلم های این ویژه برنامه قرا داده شده است: 

  

تیزر شماره 1

 

تیزر شماره 2

 

تیزر شماره 3

 

 

تیزر شماره 4

 

لینک برنامه های صلحا خودمونی:

    برنامه صلحا خودمونی قسمت اول

   برنامه صلحا خودمونی قسمت دوم

   برنامه صلحا خودمونی قسمت سوم

   برنامه صلحا خودمونی قسمت چهارم

   برنامه صلحا خودمونی قسمت پنجم

   برنامه صلحا خودمونی قسمت ششم

   برنامه صلحا خودمونی قسمت هفتم

   برنامه صلحا خودمونی قسمت هشتم-بخش اول

   برنامه صلحا خودمونی قسمت هشتم-بخش دوم

 

 

                              

 

 

 

 

نمونه کارهای دانش آموزان

معرفی کار های ارسالی
میلاد امام زمان(عج)
آشپزی
بازی در خانه 
دابسمش
کار در خانه
شعرخوانی
رکورد گینس صلحایی
کتاب خواری
متن خوانی