قدر لحظه ها

 

  ویژه برنامه قدر لحظه ها-ماه مبارک رمضان:     

    در ماه مبارک رمضان ویژه برنامه قدر لحظه ها توسط کارگروه فرهنگی دبیرستان صلحا تهیه شد و در ایام قرنطینه      برای دانش آموزان بارگزاری شد.در این صفحه تیزر ها و لینک فیلم ها قرار داده شده است.

        تیزر قسمت 5 قدر لحظه ها:

     

        تیزر قسمت سوم قدر لحظه ها:

     

      تیزر قسمت چهارم قدر لحظه ها:

     

     

      برنامه قدر لحظه ها قسمت اول

       برنامه قدر لحظه ها قسمت دوم

       برنامه قدر لحظه ها قسمت سوم

       برنامه قدر لحظه ها قسمت چهارم

       برنامه قدر لحظه ها قسمت پنجم

 

 

 

                              

 

 

 

 

نمونه کارهای دانش آموزان

اربعین
 
شهادت امام رضا(علیه السلام)
 
فاطمیه